Toertocht

KNSB waarschuwt schaatsliefhebbers voor veiligheid

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond roept schaatsers op verstandig en voorzichtig om te gaan met natuurijs. Aangezien schaatsliefhebbers lang hebben moeten wachten op een goede natuurijsperiode, zijn veel schaatsers minder goed geoefend en kennen soms de gevaren van natuurijs niet meer. Vooral kinderen onder de 15 jaar komen voor het eerst in aanraking met natuurijs en zijn hierdoor niet bekend met de gevaren.

Op natuurijsbanen, onderhouden en gecontroleerd door bij de KNSB aangesloten verenigingen, kan vaak al snel geschaatst worden, zo ook op ondergelopen stukken land.

Willen schaatsliefhebbers toch schaatsen op open water (sloten, vaarten, vennen, plassen etc.), dan adviseert de KNSB de volgende voorzorgmaatregelen in acht te nemen:

 • Ga nooit alleen op pad.
 • Neem altijd een Natuurijs Veiligheidsset mee bestaande uit een priem en een stuk touw. Hiermee kan uit het ijs geklommen worden bij het door het ijs zakken
 • Informeer naar de plaatselijke ijsomstandigheden
 • Kijk uit voor windwakken, vooral bij laagstaande zon
 • Kijk uit bij bruggen, vogels, riet, waterplanten en overhangende takken van bomen. Daar is het ijs in de meeste gevallen onveilig
 • Schaats nooit in het donker
 • Opletten als de kleur van het ijs verandert
 • Pas op bij afvoerplaatsen van industrie
 • Waar waterwegen op elkaar uitkomen is het ijs vaak doorstroming minder dik
 • Ook vaargeulen houden risico’s in
 • Als er sneeuw is gevallen en het ijs is niet geveegd, is het levensgevaarlijk om te gaan schaatsen
 • Pas op bij kistwerken
 • Wees extra waakzaam bij mist
 • Neem een voldoende uitgeruste EHBO set mee
 • Na onder het ijs geschoten te zijn zwem dan naar de donkere plek toe, hier bent u door het ijs gegaan. Bij besneeuwd ijs dient de schaatser juist naar het lichte gedeelte te zwemmen
 • Controleer de ijsdikte. IJs dunner dan 8 cm is gevaarlijk
 • Draag hoofdbescherming; een fietshelm of een smartcap voorkomen ernstig hersenletsel bij een val op het hoofd
 • Zorg bij felle koud voor extra bescherming
 • Zorg voor goed passende schaatsen
 • Eet en drink op tijd

BANNETOCHT van Westzaan

LM4NH30 Bannetocht Westzaan

Zuideinde 156A Westzaan 075-6163560

info@ijsclub-lambertmelisz.nl

Inleiding

De Bannetocht Westzaan NH 30  is een toertocht welke wordt georganiseerd door de Burgerijsclub Lambert Melisz in het district Zaanstreek.

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester. Het bestuur heeft een commissie benoemd die zich bezighoudt met de organisatie van de Bannetocht.

Deze commissie vergadert elk jaar in november en indien daar aanleiding voor is ook op andere tijdstippen. De commissie doet verslag van de bijeenkomsten aan het dagelijks bestuur.

In deze vergaderingen worden afspraken gemaakt voor de komende winter. Knelpunten worden behandeld. Vergunningentraject wordt ingezet. EHBO en BHV medewerkers worden vroegtijdig benaderd voor medewerking aan de Bannetocht. Verkeersregelaars worden geïnformeerd over cursussen of veranderingen.

De mogelijkheid om te starten wordt gerealiseerd op twee locaties, de eerste is bij de ijsclub, Zuideinde 156a 1551EM  Westzaan en  Ina Dammanstraat 30, 1507PH Zaandam.

Indien noodzakelijk kan de start elders plaatsvinden, een en ander is afhankelijk van de kwaliteit van het ijs.

Afstanden en starttijd

De afstand van de Bannetocht is afhankelijk van de kwaliteit van het ijs.

De tocht bestaat uit het rijden van een aantal ronden. Een ronde bestaat uit een afstand van ongeveer 15 kilometer. De maximaal af te leggen afstand wordt gesteld op 60 kilometer (4 ronden). Bij iedere ronde passeert men de startplaats.

De starttijd is vastgesteld tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Afhankelijk van de omstandigheden en te rijden afstand kan hiervan worden afgeweken.

Parkeer beleid tijdens Bannetocht

Voor de Bannetocht geeft Staatsbosbeheer een vergunning af voor 200 parkeer plaatsen bij dhr. Putten, Westenwindpad 102 Zaandam. Bij de sportaccommodatie Westzaan Zuid is er parkeergelegenheid voor 75 auto’s. Bij Lexion, Veldweg Westzaan  is er parkeergelegenheid voor 250 auto’s. De parkeer plaatsen worden duidelijk aangegeven met borden

Ten hoogte de parkeer gelegenheden, Westenwindpad 102 , Lexion Veldweg en Sportaccommodatie Westzaan Zuid worden verkeersregelaars ingezet welke zijn voorzien van de bekende Oranje hesjes met reflectiestrepen en de tekst “Verkeersregelaar”.

Op diverse belangrijke kruispunten en ter hoogte van worden borden neergezet met de verwijzing naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats.

Inschrijving deelnemers

Vastgestelde tarieven toerschaatstochten

Categorie
Senioren 6,00
Jeugd t/m 18 jaar 5,00
Korting leden KNSB 1,00
Korting leden ijsclub 1,50

Iedere deelnemer ontvangt tegen betaling een K.N.S.B. startkaart, waaraan een geperforeerde strook is bevestigd waarop de deelnemer duidelijk zijn naam en adres schrijft.

Deelnemer dient ook zijn naam en adres op een enveloppe te zetten. Deze enveloppe blijft bij de inschrijving en dient als retourenveloppe voor een herinnering.

De ijsclub LM dient de af te geven K.N.S.B. startkaart te stempelen met naamstempel van de ijsclub. De ijsclub LM noteert het aantal vertrekkende deelnemers en de geïnde startgelden van de tocht, per dag en per soort deelnemer.

Alle deelnemers dienen zich na afloop van de tocht af te melden d.m.v. het inleveren van de startkaart. Startkaart wordt door de inschrijfcommissie in de retourenveloppe gestopt.

Inleveren controle kaart deelnemers

De kaart wordt ingeleverd op de plaats waar de deelnemer gestart is.  Daar wordt de kaart gecontroleerd. Wanneer de deelnemer het vereiste aantal controle-stempels heeft, wordt het strookje van de kaart gescheurd en de gestempelde kaart aan de deelnemer overhandigd.

Parkeerplaatsen