Informatie

Seizoen

Lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen. Een seizoen is van 1 november tot 31 oktober.

Gezinslidmaatschap

Is voor gezinnen met of zonder kinderen (tot 16 jaar), ongeacht het aantal.

Individueel lidmaatschap

Is voor alle leden vanaf 18 jaar

Jeugdlidmaatschap

De kinderen van een gezin die op 1 november nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zijn gratis lid

Donateur

Zij hebben recht op gratis toegang tot de baan om te kijken, behalve bij officiële wedstrijden waarbij entree wordt geheven.

Kosten
  • Gezinsleden: € 6,50
  • Individueelleden:€ 5,50
  • Donatie:         € 3,00
  • Gezins-lidmaatschap via Automatisch Incasso € 6,00
  • Individueel-lidmaatschap via Automatisch Incasso € 5,00

Automatische Incasso kan alleen ingaan met ingang van het nieuwe seizoen ( 1 november)

M.a.w. nieuwe aanmelding na 1 november dient de contributie handmatig te worden overgemaakt op ons bankrekeningnummer 370157788

Bij inschrijving als de baan is geopend dient u € 1,50 extra te betalen voor de administratiekosten.

  • Entree ijsbaan volwassene: € 2,00
  • Entree ijsbaan kinderen:   € 1,00

Het entreebewijs dat u s’ middags koopt is s’ avonds niet meer geldig , u dient dan weer een nieuw entreebewijs te kopen.

M.i.v. het seizoen 2003-2004 hebben wij als bestuur besloten dat de mogelijkheid bestaat om de contributie d.m.v. een jaarlijkse automatische incasso opdracht te innen. Hierdoor kunt u € 0,50 besparen op uw lidmaatschap.

Lid worden!