Jeugdschaatsen

Al vele decennia organiseert district Zaanstreek op 10 zaterdagochtenden het Jeugdschaatsen. De lessen worden afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking.

Bijdrage: De financiële bijdrage is voor dit jaar vastgesteld op €60,00. Voor dit bedrag krijgt uw kind het volgende geboden:

  • 1 uur schaatsles/recreatief schaatsen per week o.l.v. deskundige instructeurs
  • vervoer per touringcar heen en terug naar de kunstijsbaan met opstapplaatsen in de gehele Zaanstreek
  • een schaatspasje voor toegang tot de kunstijsbaan
  • een schaats-vaardigheidsdiploma, aan het eind van de 10 weken

Lestijden: 1ste uur om 9:25 en het 2de uur om 10:25 uur.

Leeftijdgrenzen: Om mee te mogen doen aan het schaatsen, dient uw kind op 1 januari 2011, minimaal 7 jaar en maximaal 11 jaar te zijn.

Aan deze leeftijdsgrenzen wordt zeer strikt de hand gehouden.

Voorinschrijvingen: De voorinschrijving is bestemd voor kinderen die vorig jaar ook aan het Jeugdschaatsen hebben deelgenomen en binnen de leeftijdsgrenzen vallen. Broertjes en zusjes mogen ook worden ingeschreven.

Aanmelding: U kunt uw kind(eren) voor dit seizoen uitsluitend ONLINE aanmelden en wel via de website van het Jeugdschaatsen: www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl

Al op de startpagina van deze site treft u hier de eenvoudige instructies.

Betaling is alleen mogelijk op  ABNAMRO NL69ABNA0469206748 t.n.v. KNSB jeugdschaatsen Zaanstreek o.v.v. naam kind en geboortedatum

Vragen:

Voor algemene vragen over jeugdschaatsen kunt u de website: www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl raadplegen.

Mocht u daarop niet het antwoord op uw vraag vinden, stel dan uw vraag via de e-mail: info@jeugdschaatsenzaanstreek.nl